Auteur: Frits Conijn | Foto’s: Peter Boer voor het FD.

Ook in 2019 is het ‘glazen plafond’ een hot item. Maar in de financiële wereld stoten vrouwen wel degelijk door naar de hoogste functies. Hoog tijd dus voor een tegengeluid, vinden topvrouwen uit deze sector. ‘Stop met zeuren, er zijn genoeg positieve verhalen.’

‘De inhaalslag verloopt in sneltreinvaart’
Ingrid Reichmann (52) en Josephine van der Vossen (56), headhunters bij Partners at Work.
‘Diversiteit wordt niet meer alleen met de mond beleden’, zeggen Ingrid Reichmann en Josephine van der Vossen. Beide headhunters van Partners at Work benadrukken dat er de laatste tijd in de financiële sector veel vrouwen op topfuncties zijn benoemd. ‘Stop met zeuren en leg de nadruk op de positieve verhalen. Zeker in de wereld van het grote geld liggen die voor het oprapen.’

‘Vrouwen hechten veel waarde aan het maatschappelijk belang’
Ingrid Reichmann (52) en Josephine van der Vossen (56), headhunters bij Partners at Work werven kandidaten voor banken, pensioenfondsen, beleggers en verzekeraars. ‘Wij zorgen ervoor dat minstens de helft van de longlist bestaat uit vrouwen. Natuurlijk zijn die te vinden. Waar veel vrouwen zichzelf vroeger ongeschikt vonden, zijn zij tegenwoordig overtuigd van hun eigen kunnen.’

Volgens de headhunters is er zeker na de kredietcrisis sprake van een mentaliteitsverandering in de financiële sector. ‘Bestuurders zijn flink geschrokken en begrijpen dat er iets moet gebeuren, dat diversiteit van groot belang is. Niet voor niets krijgen wij regelmatig de opdracht om bepaalde vacatures in te vullen met een vrouw.’

Vrouwen worden minder geplaagd door hun ego, daar zijn Van der Vossen en Reichmann van overtuigd. ‘Zij hechten veel waarde aan het maatschappelijk belang.’ Zo kennen de headhunters een vrouw die commercieel bestuurder is bij een hypotheekbank en de medewerkers de algemene voorwaarden door de bril van klanten liet lezen. ‘Volgens de dame in kwestie konden de medewerkers alleen zo de consequenties van een oversluiting of van aflossingsschema’s echt begrijpen, alleen zo konden ze de juiste producten bij de juiste klanten aanbevelen. Vrouwen nemen dergelijke initiatieven eerder dan mannen. Die zijn vaak meer bezig met hun eigen carrière.’

Ondanks de positieve verhalen erkennen de headhunters dat het streefcijfer van 30% vrouwen in de raden van bestuur en raden van commissarissen ook in de financiële wereld niet wordt gehaald. ‘Natuurlijk blijft er ruimte voor verbetering. Maar dat neemt niet weg dat de inhaalslag in sneltreinvaart verloopt. Sekse telt steeds minder in de wereld van het grote geld.’

Lees hier het hele artikel